Aan welke eisen moet een internet tekst voldoen?

Blogteksten, artikelen, SEO-teksten, teksten op een website of landingspagina, productomschrijvingen enzovoorts… Er zijn veel verschillende teksten die dagelijks op het internet gepubliceerd worden. In de regel worden deze teksten allemaal op een andere manier geschreven en in zekere zin ook met een ander doel. Een tekst kan bijvoorbeeld informatief zijn. Activerende teksten dienen juist om een lezer of bezoeken aan te zetten tot actie, zoals het kopen van een product of afnemen van een dienst. Daarnaast kan een tekst ook iemand instrueren of inspireren. Ondanks dat er diverse tekstdoelen zijn, zijn er veel overeenkomsten tussen de verschillende teksten. Dit zijn eigenlijk eisen waar internetteksten aan moeten voldoen.

Een tekst op het internet, ongeacht wat voor een tekst het is en welk doel deze heeft, moet om het gewenste resultaat te bereiken namelijk:

  • Goed vindbaar zijn in de zoekmachines;
  • Lekker te lezen zijn voor de lezers.

De lezer houdt van korte en bondige teksten

Een korte tekst is voor websitebezoekers het meest prettig om te lezen, zeker als alle informatie die zij zoeken daar duidelijk en bondig in omschreven staat. Mensen houden niet van het lezen van ellenlange teksten die weinig relevante informatie bevatten.

Voor Google moet een tekst minimaal 300 woorden bevatten

Google houdt ook niet van lange teksten die weinig zeggen of niet vernieuwend zijn. Wel is Google dol op lange teksten die veel nieuwe informatie bevatten! Google vindt dat een tekst minimaal 300 woorden lang moet zijn om beoordeeld te worden. Het is van groot belang dat Google je tekst beoordeeld, want hiermee wordt de positie in de zoekmachine bepaald. Mocht je dus een tekst over een bepaald onderwerp, product of dienst willen laten schrijven waar veel over te vertellen valt? Dan is het kiezen voor een lange tekst niet onverstandig, zolang de tekst maar nuttige informatie bevat en een goede opmaak heeft.

De opmaak zorgt ervoor dat een tekst prettig leesbaar is

De opmaak zorgt ervoor dat een tekst al dan niet prettig leest. Een overzichtelijke opmaak bevat tussenkopjes, korte alinea’s, opsommingstekens, vetgedrukte zinnen of woorden en een allesomvattende titel. Bovendien is het gekozen lettertype van groot belang. Het moet mogelijk zijn om in één oogopslag te kunnen zien waar de tekst over gaat. Pas als de opmaak en de pakkende titel de lezers aangrijpt, zullen ze de tekst gaan lezen.

Weet jij niet precies naar welke soort tekst je op zoek bent?

Ik kan je helpen bij het maken van de juiste keuze als je op zoek bent naar een geschikte soort tekst. Ga naar teksttypes voor meer informatie over de verschillende soorten teksten.