De E-E-A-T richtlijnen van Google

Eind 2022 kwam Google met een aantal updates. Zo heeft Google onder andere, onder de naam ‘helpfull content update’, grote aanpassingen gedaan aan het algoritme. Een algoritme is een set van regels en instructies die een computer opvolgt om een bepaald doel te bereiken of een bepaald probleem op te lossen. Google heeft ook de richtlijnen voor kwaliteitsbeoordelaars aangepast. Kwaliteitsbeoordelaars, échte mensen, geen AI (artificial intelligence ofwel kunstmatige intelligentie), voeren zoekopdrachten uit en evalueren of de websites informatie plaatsen die ook nuttig en relevant is voor mensen die op zoek zijn naar een product of dienst. De vernieuwde richtlijnen zijn bedoeld om de kwaliteitsbeoordelaars te helpen de prestaties van de zoekrangschikkingssystemen van Google te evalueren.

Google heeft in december 2022 een extra E toegevoegd aan de al eerder bestaande E-A-T richtlijnen, deze heten nu E-E-A-T richtlijnen. De afkorting E-E-A-T staat voor Experience, Expertise, Authoritativeness en Thrustworthiness ofwel: Ervaring, Expertise, Autoriteit en Vertrouwen. E-E-A-T wordt soms ook ‘Double E-A-T’ genoemd. De nieuwe ‘E’ staat dus voor Experience, of Ervaring.

Waar letten kwaliteitsbeoordelaars op?

De kwaliteitsbeoordelaars van Google evalueren handmatig met behulp van de E-E-A-T richtlijnen websites, maar ook afzonderlijk de teksten die op de websites staan. Daarbij stellen zij vast of de inhoud van de webtekst met een zekere mate van ervaring geschreven is. Zo kijkt de kwaliteitsbeoordelaar onder andere of het product bij voorhand gebruikt is, de plaats is bezocht of dat de persoon uit ervaring schrijft. De teksten dienen qua inhoud expertise te bevatten. De inhoud dient niet enkel een opsomming te zijn van al eerder geschreven teksten op andere websites. De tekst moet dus vernieuwend zijn.

Waaraan moet een website tekst voldoen?

Ben jij van plan om de content op je website te redigeren aan de hand van de nieuwe regels van Google om zo een betere positie in de zoekmachine te bemachtigen? Of wil je de informatie op je website verder uitbreiden aan de hand van de E-E-A-T richtlijnen? Start dan met jezelf inleven in de bezoekers of gebruikers van je website. Kijk of er onbeantwoorde vragen zijn vanuit je klanten en of alle denkbare, interessante en relevante informatie goed te vinden is op je website.

Vul de ontbrekende antwoorden en informatie aan op je website met het in acht nemen van de E-E-A-T richtlijnen:

  • Experience – Ervaring: Je hebt ervaring met het onderwerp of het product waarover je schrijft, je hebt het zelf vooraf uitgebreid getest, gebruikt, onderzocht en geïnspecteerd;
  • Expertise: Je hebt kennis over het onderwerp of het product, je weet er tot in het kleinste detail alle feiten, gegevens en regels van;
  • Authoritativeness – Autoriteit: De tekst straalt autoriteit uit. De tekst bevat betrouwbare informatie die passend is bij de website.
  • Trustworthiness – Vertrouwen: Jouw tekst is gebaseerd op waarheid en het advies dat je geeft is betrouwbaar en eerlijk, het is geen plat verkooppraatje.

Conclusie

Google focust zich op het tonen van content die aansluit bij de zoekintentie van de gebruiker. In feite geeft Google ons gedetailleerde informatie over wat zij beschouwen als hoogwaardige content. Gebruik daarom de bovenstaande praktische tips om je content te verbeteren. Richt je vooral op wat de gebruiker wil, wat voor de klant nuttig of behulpzaam is, en richt je niet meer op wat goed is voor de zoekmachines. Heb je geen tijd om je website teksten de redigeren aan de hand van deze E-E-A-T richtlijnen of vind je het lastig om deze toe te passen? Besteed deze taak dan uit om het beste resultaat met je website alsnog te bereiken en je concurrenten voor te blijven. Ik kan de teksten op je website doorlezen en, indien nodig, aanpassen aan de E-E-A-T richtlijnen. Heb je teksten nodig voor een nieuwe website? Vraag dan in je schrijfopdracht om de E-E-A-T richtlijnen in acht te nemen.