Januari 2023

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Bloghulpje.nl / Caat Websitemarketing / Carin van der Velden, Neersteindsestraat 13 6631 KD Horssen (KVK 68140924).

Ik respecteer de privacy van mijn websitebezoekers en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe ik dit precies doe, en welke persoonsgegevens ik van jou verzamel voor welke doeleinden, zet ik in deze privacyverklaring en de cookieverklaring uiteen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van mijn website verkrijg ik bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Doeleinden van gebruik gegevens

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat ik in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opsla. Zo gebruik ik persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou als je hierom vraagt;
 • Het opstellen van de factuur nadat je een dienst hebt afgenomen.

Omschrijving van persoonsgegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnumer
 • gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in de cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Ik ga vertrouwelijk met jouw gegevens om. De persoonsgegevens die ik via mijn website verzamel, verstrek ik niet aan derden.

 • e-mailadres
 • adresgegevens
 • telefoonnumer
 • gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in de cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Gegevensbeveiliging

Ik maak gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegde zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een hyperlink met deze website verbonden is. Ik kan niet garanderen dat deze derden op betrouwbare of veilige manier omgaat met jouw persoonsgegevens. Ik raad je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je er gebruik van maakt.

Jouw wettelijke rechten

Je mag mij, Carin van der Velden, altijd om inzage in de gegevens vragen die over jou zijn opgeslagen. Ook kun je een verzoek indienen om de gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met me op te nemen via het contactformulier, of door een e-mail te sturen naar info@caat-websitemarketing.nl

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Ik behoud het recht om deze privacy verklaring en de cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website gepubliceerd worden.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.